MyGovCloud@CFA

mygovcloudcfa logo

Skop Perkhidmatan Cloud Service Provider (CSP)

Tarikh Kemas Kini: 25 April 2024
a) Menyediakan pengurusan pelaksanaan perkhidmatan;
b)
Menyediakan sekurang-kurangnya dua (2) jenis akaun atau peringkat akaun perkhidmatan iaitu:

  1. Akaun MAMPU (master account) sebagai pentadbir CFA, boleh melanggan, memantau penggunaan cloud, maklumat bil/caj pembayaran perkhidmatan bagi semua agensi Kerajaan dan fungsi-fungsi lain yang berkaitan; dan
  2. Akaun Agensi Kerajaan (sub-account) sebagai pengguna perkhidmatan yang boleh melanggan, mengkonfigurasi, memantau penggunaan cloud, melakukan optimasi perkhidmatan, bil/caj dan pembayaran bagi agensi masing-masing dan fungsifungsi lain yang berkaitan.
c)
Menyediakan perkhidmatan Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS), Software-as-a-Service (SaaS), Anything-as-a-Service (XaaS) dan lainlain yang berkaitan dengan perkhidmatan cloud yang selamat kepada Kerajaan;
d)
Menyediakan Service Level Agreement (SLA) bagi setiap perkhidmatan berkenaan;
e)
Menyediakan perkhidmatan profesional (professional services) termasuk cadangan dan perancangan teknikal, konfigurasi, migrasi dan lain-lain yang berkaitan dengan perkhidmatan;
f)
Menyediakan trial period/akaun demo bagi setiap service catalogue; yang terpilih tanpa obligasi bayaran;
g)
Menyediakan meja bantuan dan khidmat sokongan:

  1. Beroperasi dengan lancar;
  2. Mempunyai perkhidmatan profesional dan local support bagi perkhidmatan yang ditawarkan;
  3. Memaklumkan insiden serta status insiden melalui emel dan/atau SMS;
  4. Memastikan insiden diselesaikan mengikut tempoh penyelesaian insiden yang ditawarkan mengikut SLA yang dicadangkan;
  5. Menyediakan bilangan kakitangan meja bantuan dan khidmat sokongan;
  6. Menyediakan response time dan resolution time berdasarkan severity level.
h)
Menyediakan perkhidmatan seperti termaktub dalam kontrak dan memastikan perkhidmatan tersebut dilaksanakan secara teratur dan memuaskan;
i)
Agensi akan membuat bayaran melalui MSP bagi perkhidmatan yang digunakan.