MyGovCloud@CFA

mygovcloudcfa logo

Pengenalan Cloud Framework Agreement (CFA)

Dasar Pengkomputeran Awan Sektor Awam oleh Jabatan Digital Negara (dahulunya dikenali sebagai MAMPU) menetapkan model pelaksanaan cloud sama ada penggunaan private cloud iaitu MyGovCloud@PDSA atau public cloud yang dilaksanakan melalui framework agreement.

Cloud Framework Agreement (CFA) merupakan dokumen kontrak antara Kerajaan melalui JDN dengan Cloud Service Provider (CSP) dan Managed Service Provider (MSP) yang dilantik oleh Kerajaan bagi menyediakan perkhidmatan cloud kepada semua Agensi Kerajaan. CFA akan dikawal selia oleh JDN sebagai agensi teknikal yang bertanggungjawab ke atas Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Sektor Awam. Pelaksanaan obligasi di bawah CFA akan dipantau oleh JDN sebagai pentadbir kontrak.

Majlis Pertukaran Dokumen CFA | 9 Mei 2022 | Hotel Zenith Putrajaya