MyGovCloud@CFA

mygovcloudcfa logo

Latest Past Events

Hari Bersama MyGovCloud

Inisiatif MyGovCloud@PDSA dan MyGovCloud@CFA ini merupakan strategi ke arah melestarikan perkhidmatan Kerajaan yang mampan berasaskan kepada inovasi teknologi digital bagi merealisasikan sasaran yang telah digariskan dalam Rangka Tindakan (Blueprint) Digital Ekonomi Malaysia seiring dengan hasrat Malaysia Madani. Antara objektif yang ingin dicapai dengan penganjuran Hari Bersama MyGovCloud ini adalah untuk: Terdapat 4 Sesi perkongsian berkaitan perkhidmatan MyGovCloud dan 1 sesi perkongsian serta pengalaman oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) yang telah menggunakan perkhidmatan MyGovCloud@PDSA. Lokasi Program: Penganjur Program: Slide Presentation Program Galeri Gambar Program